רשימת סרטונים - (YOUTUBE ) על מכשירים שונים

 
 

סרטון על תכונות ויתרונות  מכשיר ICP BLUE


סרטון על עקרון פעולת מכשיר הICP-MS

XRF נייד לבדיקות בשטח.

מכשיר לבדיקת כספית, ללא כל הכנת דוגמא, סרטון קצר המתאר את עקרונות הבדיקה

 מעבדה אוטומטית. סרטון המדגים את פעולת הרובוט במעבדה. הכנת הדוגמאות לאנליזה, טיטרציות שונות ואח"כ ניהול המידע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סחרוב 10, ת"ד 5247, ראשון לציון 75151
טל': 9693014 - 03
פקס: 9695392 - 03
דוא"ל:spectro@spectro.co.il

 
 
 
Address: 10 Sacharov St., Rishon le-Zion P.O.B 5247 Zip 75151, Israel
Telephone: 972-3-9693014
Fax: 972-3-9695392
E-mail:spectro@spectro.co.il