חברות מיוצגות

 
 
תודה רבה לד"ר אלכס לפק מהאוניברסיטה העברית, שהכין את רובו הגדול של המילון. נשמח לקבל הצעות ולהרחיב אותו.
 
עזרים, אביזריםAccessory
דיוקAccuracy
מדיד (אנליט)Analyte
אצווהBatch
סטיה שיטתית, הטיהBias
כיולCalibration
אפיוןCharacterization
דוגמת בקורתCheck sample
חומר ייחוס מתועדCertified reference material
תעודהCertificate
העדהCertification
יכולת להשוואהComparability
אישורConfirmation
חומר ביקורתControl material
ערך מקובל כאמיתיConventional true value
שיטת מדידה מבוססתDefinitive method of measurement
כמות נגזרתDerived quantity
שגיאהError
תוחלתExpectation
תאריך תפוגהExpiring date
אחידות (הומוגניות )Homogeneity
בדיקה בינמעבדתיתInterlaboratory (round robin) test
מערכת היחידות הבינלאומית (SI) International system of units (SI)
סף גילויLimit of detection
סף כימותLimit of determination
הערך הנמדדMeasurand
מדידהMeasurement
כמות נמדדת(measurable (quantity
שיטת מדידהMethod of Measurement
תורת המדידהMetrology
מערפלNebulizer
דיוק , מקבץ (פיזור)Precision
אב מידה ראשוניPrimary Standard
מבחן מיומנותProficiency testing
נוהלProcedure
דין וחשבוןProtocol
הערכת איכותQuality assessment
אבטחת איכותQuality assurance
בקרת איכותQuality control
דגימת ביקורת לאיכותQuality control sample
חומר ייחוסReference material
שיטת ייחוסReference method
אמינותReliability
הדירותRepeatability
בר חזרה, יצירה מחדשReproducibility
תוצאהResult
עמידותRobustness
חוזק, קשיחותRuggedness
דגימה, דוגמהSample
מערכת הצגת הדוגמאSample Introduction
תת דוגמהSubsample
יכולת הפרדה (סלקטיביות )Selectivity
רגישותSensitivity
ייחודSpecifi(ci)ty
צורתיותSpeciation
יציבותStability
אב מידהStandard (instrument)
תקןStandard (document)
שגיאה שיטתיתSystematic error
דוגמת בדיקהTest sample
יכולת לעקוב אחריTrackability
עקיבותTraceability
ערך אמיתיTrue value
אמיתיותTrueness
אי וודאות מדידהUncertainty of measurement
אי וודאות מורחבתExpanded uncertainty
יחידת מדידהUnit of measurement
תיקוףValidation
תקפותValidity
אימותVerification
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סחרוב 10, ת"ד 5247, ראשון לציון 75151
טל': 9693014 - 03
פקס: 9695392 - 03
דוא"ל:spectro@spectro.co.il

 
 
 
Address: 10 Sacharov St., Rishon le-Zion P.O.B 5247 Zip 75151, Israel
Telephone: 972-3-9693014
Fax: 972-3-9695392
E-mail:spectro@spectro.co.il